DZ 323 je pletené těsnění čtyřdráhové konstrukce, vyrobené ze speciálního vlákna expandovaného teflonu vnitřně impregnovaného grafitem.

DZ 323
DZ 323

Barva: Černá

Použití: Těsnění DZ 323 je určeno pro dynamické použití, jako jsou rotační čerpadla, nízkotlaké ventily, pístnice, vřetena apod. Těsnění je vhodné použít pro oleje, rozpouštědla, kyseliny a alkálie v petrochemickém a chemickém průmyslu, v pivovarech, v papírenském a cukrovarnickém průmyslu. (Stejná aplikace jako GORE-GFO). Těsnění může být použito pro všechny produkty, vyjma roztavených alkalických kovů, silných okysličovacích činidel (oleum, lučavka královská a dýmavá kyselina dusičná).

Technické předpisy: Rozsah pH 0 – 14. Maximální doporučená teplota od -200°C do 280°C. Maximální doporučený tlak rotační 50 bar. Maximální doporučený tlak vratný 200 bar. Maximální doporučený tlak ventily 300 bar. Maximální obvodová rychlost 25m/sec.

Rozměry: Těsnění DZ 323 se vyrábí ve čtvercovém průřezu v rozměrové řadě od 4 mm do 35 mm.